Plan de HavenOeffelt, 16 juni 2021, update 12 juli 2021,

Plan “De Haven”

Beste Dorpsgenoten,

Hierbij een update van de plannen rondom de ontwikkeling van het terrein van “De Haven” in Oeffelt. Zoals wij al hebben medegedeeld zal er op de plek van “De Haven” een plan ontwikkeld worden voor nieuwbouw voor zowel huur- als koopwoningen.  Wij hebben in het laatste half jaar met een bouwontwikkelaar hiervoor een plan gemaakt.

Plan de HavenHet plan bestaat uit 8 of 9 huurwoningen, zowel senioren als eengezinswoningen. Daarnaast is er nog ruimte voor een 4-tal koopwoningen.

Wij willen graag de inwoners van Oeffelt uitnodigen om samen met het bestuur van Stichting Wonen Oeffelt en de architect dit plan te presenteren en met jullie van gedachten hierover te wisselen.

Wat betreft de koopwoningen is er nog van alles mogelijk. We hebben een aantal modellen laten ontwerpen wat eventueel op de percelen gebouwd zou kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen. Ook zelfbouw is wellicht mogelijk.

We zouden dus graag samen met de inwoners van Oeffelt willen bekijken waar behoefte aan is binnen Oeffelt zodat we het project gericht kunnen gaan invullen. Wij als bestuur zouden graag zien dat we op het perceel jong en oud kunnen verbinden.

De avond zal plaats vinden op dinsdag 13 juli as in de Kleppenburg. De avond zal er als volgt uitzien, de eerste sessie zal om 19.00 beginnen en de tweede sessie om 20.30 uur. Als u zich heeft aangemeld, heeft u van ons een bevestigingsmail met de tijd voor welke sessie u welkom bent. Aan de deur zal hier ivm corona op worden gecontroleerd.

Als je interesse hebt, meldt u dan aan voor 12 juli as via een mail te sturen naar info@wonenoeffelt.nl

Geef daarbij aan met hoeveel personen je komt en welke sessie je voorkeur heeft.

Wij hopen op een grote opkomst zodat we samen op deze unieke locatie er een mooi plan kunnen realiseren.

Bestuur Stichting Wonen Oeffelt

50 jaar Stichting Wonen Oeffelt

In juni 1970 is onder leiding van de toenmalige burgemeester Stuij Stichting Bejaardenhuisvesting Oeffelt opgericht. 

Stichting Wonen Oeffelt is hiervan de voortzetting.

Het doel van de SBO was betaalbare huisvesting voor Oeffeltse bejaarden, zodat deze niet uit hun woonplaats hoefden te vertrekken. In de opzet van de Stichting Wonen Oeffelt is dit niet anders. Het aandachtsveld van ouderen is alleen verruimd naar alle inwoners van Oeffelt.

Stichting Wonen Oeffelt heeft als oogmerk de leefbaarheid van de plaatselijke woongemeenschap als geheel te bevorderen en waar mogelijk bepaalde zorgvoorzieningen te faciliteren.

De SWO bestaat dus nu 50 Jaar.  Dit moment konden wij als bestuur niet zomaar voorbij laten gaan. Wij zijn als bestuur alle huurders afgegaan en hebben hun een heerlijke taart aangeboden en een cadeaubon van de Spar.

Oeffelt, 12 maart 2020 (update 14 juli 2020)

Wellicht hebt u al iets vernomen dat er binnen het bestuur van de Stichting Wonen Oeffelt een wisseling heeft plaatsgevonden. Sinds 4 maart 2020 is er een compleet nieuwe bestuur aangetreden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter:                    Michel Jansen
Penningmeester:       Peter Stoffelsma
Secretaris:                    Els Kuijpers

Technisch adviseur:  Gerrit Daanen

Tevens is er een nieuw telefoonnummer waar wij op bereikbaar zijn:

0485 – 799818

of per mail: info@wonenoeffelt.nl

Bestuur Stichting Wonen Oeffelt,

Michel Jansen, Peter Stoffelsma, Els Kuijpers en Gerrit Daanen.

18 april 2016

In Oeffelt starten wij een sociaal maatschappelijk experiment.  Wij streven naar inclusiviteit, het samenbrengen en samenhouden van de gezonden en kwetsbaren en dat ongeacht de aard van hun beperking. Voor hen realiseren wij ook een woon/zorg voorziening die door de ruime differentiatie van de bewoners niet bestaat uit gesegmenteerde groepen als dementerenden of louter lichamelijk beperkten, maar een afspiegeling is van de gewone samenleving. Vanuit de bestaande zorginstellingen lijkt dit een stap te ver. Wij huldigen de slogan van professor Jan Rotmans, de grondlegger van De Kanteling: “Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langskwam die dat niet wist”.

Wij gaan het proberen. Beperkt zelfstandig kunnen wonen en geworteld zijn in het Oeffeltse is het basiscriterium voor de toewijzing aan de toekomstige bewoners. Niet de problematiek is gemeenschappelijk, maar het Oeffeltenaar zijn of worden. Zo beschermt en verzorgt de plaatselijke gemeenschap haar eigen mensen in het besef dat de een sterk is en de ander zwak en dat dit elk moment kan veranderen. Het vieren van de kwetsbaarheid brengt onze samenleving tot leven. Breekbaarheid is de bron van vitaliteit. Het maakt niet uit of iemand wel of geen beperking heeft. De samenleving is er voor iedereen.

Daartoe wordt de plaatselijke netwerkorganisatie Zorgcoöperatie De Haven opgericht.

10 juli 2015

Ontwikkeling van De Haven

Met een aantal Oeffeltenaren hebben wij onder professionele begeleiding van ZET gekeken naar de mogelijkheden van De Haven als woon-zorg voorziening. Resultaat van deze poging tot verdieping en bezinning is dat wij niet bij voorbaat denken in termen van bepaalde doelgroepen zoals ouderen en licht dementerenden. In beginsel moet De Haven open kunnen staan voor iedereen in Oeffelt die niet meer alleen wil of kan wonen. Dat kan om lichamelijke of geestelijke redenen zijn, jongeren en ouderen. Daarmee vormen de bewoners een afspiegeling van de gemeenschap en niet een afgezonderd deel daarvan. Er zal een gemeenschappelijke huiskamer zijn waar gezamenlijk of alleen wordt gekookt en gegeten. 
Daarnaast wordt er een huiskamer gereserveerd waar de dorpsgemeenschap Oeffelt elkaar kan ontmoeten. Er wordt ook plaats ingeruimd voor een zorgloket en de Stichting Wonen Oeffelt zal er kantoor houden.
De komende maanden wordt onderzocht hoe het gebouw op al deze voorzieningen zal worden ingericht.
Mocht u mee willen denken over de ontwikkeling van De Haven en de Zorgcoöperatie Oeffelt, dan kunt u dat kenbaar maken via info@stichtingwonenoeffelt.nl of via het contactformulier.

8 mei 2015

De SWO is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provinciale stichting ZET. Zij verzorgt de procesbegeleiding van het traject dat bouwstenen levert in kennis en kunde om onze plannen te realiseren. ZET wordt ondersteund door de provincie Noord Brabant.

7 mei 2014 Heraut

Stichting Wonen Oeffelt

De SWO is de afgelopen jaren weinig in het nieuws geweest. Zij bestaat als stichting 40 jaar en heeft de 12 seniorenwoningen aan het Willem Alexanderplein onder haar hoede. Vorig jaar zijn de 12 huurwoningen die de gemeente Boxmeer bij de herindeling overgenomen had van de gemeente Oeffelt aangekocht. Oogmerk van de stichting is te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor inwoners die graag in Oeffelt willen blijven wonen. Daarmee samenhangend heeft ook de leefbaarheid in het algemeen haar aandacht. In dat verband neemt de SWO samen met de Ondernemers Vereniging Oeffelt en de Dorpsraad deel aan de aanleg van de sfeerverlichting in het centrum rond Kerst. Voor meer informatie: www.stichtingwonenoeffelt.nl
Nu is de SWO bezig De Haven te behouden voor de Oeffeltse gemeenschap en daarmee een stap te zetten richting plaatselijke zorgvoorzieningen die landelijk sterk worden afgebouwd. 
De Haven leent zich voor de vestiging van zorgwoningen die bedoeld zijn voor iedereen die om geestelijk of lichamelijke redenen niet meer in staat is zelfstandig te wonen. Ook is er ruimte voor dagbestedingsactiviteiten. In dat verband is de SWO een samenwerkingsverband aangegaan met Aksent, de Oeffeltse organisatie die jongeren en ouderen begeleidt. Aksent zal na de zomer haar kantoor al in De Haven vestigen en een dagactiviteiten ruimte openen.
Het geheel wordt een samenspel van professionele zorgverleners en vrijwilligers. Die worden gebundeld in een op te richten Zorgcoöperatie Oeffelt. Deze richt zich niet alleen op De Haven, maar is bedoeld om degenen die hulp nodig hebben en Oeffeltenaren die wel willen helpen met elkaar in contact te brengen. Op deze manier kunnen mensen zo lang mogelijk thuis wonen en als dat niet meer gaat, in hun vertrouwde omgeving verzorgd worden. Familie en kennissen kunnen hen dan gemakkelijk bezoeken. De Haven kan het thuishonk worden voor de Zorgcoöperatie en als huiskamer functioneren voor de Oeffeltse gemeenschap.
We verkeren nog in de fase van kennis opdoen en plannen ontwikkelen. Het realiseren van onze doeleinden zal zeker nog een jaar in beslag nemen. Ondertussen zult u stapsgewijs worden geïnformeerd en betrokken bij de Zorgcoöperatie Oeffelt.

Wonen, zorg en dagbesteding op Oeffeltse wijze 

De Stichting Wonen Oeffelt heeft besloten De Haven aan te kopen, de laatste tijd in gebruik als regiokantoor van de zorginstelling Dichterbij. Voorheen fungeerde het multifunctionele gebouw als centrum voor dagbesteding voor verstandelijk beperkten.

Vanuit de Oeffeltse samenleving klonken regelmatig geluiden dat het zonde zou zijn wanneer De Haven als voorzieningen gebouw uit het dorp zou verdwijnen. De SWO heeft het plan opgevat het pand te verbouwen tot een plek voor kleinschalig wonen met zorg en dagbesteding voor licht dementerende mensen en mensen met een lichamelijke beperking.

Daarbij leeft ook de wens om naast de professionele ondersteuning de zorg en de dagbestedingsactiviteiten te laten uitvoeren door mensen uit Oeffelt. In dat verband heeft de SWO het initiatief genomen de Zorgcoöperatie Oeffelt op te richten. Een aantal actieve inwoners wil op deze manier de kracht van het dorp inzetten om te zorgen dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen en vervolgens kunnen worden opgevangen in hun vertrouwde Oeffeltse omgeving, waar familie en kennissen hen gemakkelijk kunnen bezoeken.

Stichting Wonen Oeffelt

Europlein 4
5441 BK Oeffelt

Tel.: 0485 – 799 818
Voor bereikbaarheid zie onze contactpagina.

info@wonenoeffelt.nl

Bank: NL08 RABO 0138 3017 35
KvK: 41080751